آشنایی با انواع سروموتورها SERVOMOTORS

[/fusion_builder_contain

سرو موتور چیست ؟

سرو موتور جزو انواع موتورهای الکتریکی به حساب می آید. بدلیل اینکه سرو موتور ها دارای خاصیت اینرسی (لختی) کمی هستند، قابلیت تغییر سرعت در حداقل زمان ممکن، در آنها وجود دارد. لذا این نوع از موتور های الکتریکی، بیشتر از دیگر موتور ها کاربری دارند. این دسته از موتورها توسط یک سیستم کنترل فیدبک ، موقعیت دستگاه ، و نیز قدرت و سرعت آن را تغییر می دهد. سیستم کنترل بازخورد(فیدبک) به سیستمی گفته می شود که با بررسی و مقایسه توابع کمیت های کنترل شده و مرجع و با استفاده از میزان اختلافشان جهت کنترل ، رابطه ای فرضی را بین آن ها ایجاد می کند.

چگونگی عملکرد سروو موتور

اصول رفتار و عملکرد سرو موتور (servomotor) ، به سیگنال های دریافتی که از طریق سیستم کنترلی قرارداده شده در آن، به سرو موتور اعمال می گردد، بستگی دارد. سرو موتور، دارای یک محور یا شفت خروجی بوده آن را قادر می کند به واسطه دریافت مجموعه ای از سیگنال های رمز گذاری شده، طی یک حرکت زاویه ایی، در موقعیت زاویه ایی متناسب با سیگنال ورودی قرار بگیرد. به عبارت دیگر، سروو موتور تنها زمانیکه پالس ورودی فرستاده شده به آن فعال باشد می تواند در مکان زاویه ایی منحصر به آن قرار بگیرد و در صورت عوض شدن پالس ورودی، موقعیت زاویه ایی سرو موتور هم تغییر پیدا می کند.

er]

| ۱۳۹۹/۱/۱۶ ۱۴:۳۶:۵۱ فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۹|دسته‌بندی نشده|